สืบค้นงานวิจัย
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก
สุภาณี จงดี - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก
ชื่อเรื่อง (EN): Instant porridge from germinated brown rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุภาณี จงดี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Supanee Jongdee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทำข้าวกล้องงอก เป็นนวัตกรรมใหม่ของในการที่จะเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเพิ่มมูลค่าของข้าว และการนำข้าวกล้องงอกมาแปรรูปเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปทำให้สะดวกและรวดเร็วในการปรุงเป็นอาหาร จากการศึกษาวิธีทำข้าวกล้องงอกเพื่อให้เกิดสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุดในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 โดยการเพาะข้าวกล้องให้งอกในเวลา 22 และ 26 ชั่วโมง ทั้งห้องทดลองในสภาพปกติและสภาพมืดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าการใช้เวลาการเพาะในสภาพมืดเป็นเวลา 26 ชั่วโมง ทำให้มีปริมาณสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นสูงสุดในข้าวกล้องงอกของข้าวทดสอบทั้ง 2 พันธุ์ มี total amino acids อยู่ระหว่าง 18-19 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม มากกว่าในข้าวสารประมาณ 60 เท่า ปริมาณ proteins ในข้าวกล้องงอกเพิ่มขึ้นจากข้าวกล้องและข้าวสารเพียงเล็กน้อย ปริมาณ reducing sugar ที่เกิดขึ้นในข้าวกล้องงอกอยู่ระหว่าง 1,003-1,058 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม สูงกว่าในข้าวสารประมาณ 4-6 เท่า และสารต้านอนุมูลอิสระพวก phenolic compounds ในข้าวกล้องงอกเพิ่มมากกว่าในข้าวสารและข้าวกล้อง อยู่ระหว่าง 59-65 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม พบว่าการเพาะที่ใช้เวลา 26 ชั่วโมงในสภาพมืดให้ปริมาณ oryzanol สูงสุดคือ 45.66-56.15 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ได้นำข้าวกล้องงอกที่เพาะเป็นเวลา 26 ชั่วโมงในสภาพมืดไปทำโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป บรรจุในถุงอลูมินั่มฟอยล์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้ชิมให้การยอมรับได้ระดับดี-ปานกลาง ทั้งรสชาติ ความข้นใส กลิ่นและการยอมรับโดยรวมและสามารถเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน
บทคัดย่อ (EN): Germinated brown rice (GBR) has high nutritional value that related to health benefit. This study investigated the factors effecting the nutritional value in GBR of 2 rice varieties (KDML105 and PTT1). The GBR was processed to instant porridge and the shelf life of instant porridge from GBR was studied. GBR of 2 varieties were prepared by having germination time for 22 and 26 hours (soaking in water for 6 hours then incubated for 16 and 20 hours) in 2 conditions (dark and normal) at 30 deg C. The nutritional value in GBR was analyzed e.g. total amino acids, proteins, reducing sugar, phenolic compounds and oryzanol. GBR produced in the dark condition for 26 hours contained more nutritional value than in milled rice and brown rice, containing total amino acids 18-19 mg/100g, reducing sugar 1,003-1,058 mg/100g, phenolic compounds 59-65 mg/100g and oryzanol 45.66-56.15 mg/100g. Instant porridge from GBR was produced from 2 rice varieties, they were kept in the room temperature (25-35 deg C) to test for sensory test every month. The instant porridge from GBR of 2 rice varities had shelf life for 6 months.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/406177
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 8 tables
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก
สุภาณี จงดี
กรมการข้าว
2551
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวไทย การผลิตนมหมักแอสิโดฟิลัสมิลค์จากข้าวกล้องงอก GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิดในข้าวกล้องงอก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก