สืบค้นงานวิจัย
สูตรอาหารสุกร
วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: สูตรอาหารสุกร
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2535
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สูตรอาหารสุกร
กรมปศุสัตว์
2536
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
โครงการนำร่องการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์สุกร เพื่อรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์สุกรเพื่อการส่งออก ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด การศึกษาโซ่อุปทานสุกร การปรับปรุงลักษณะซากของสุกรพันธุ์ไทยโดยการผสมข้ามกับสุกรป่า ผลของการใช้วัคซีนพีอาร์อาร์เอสเชื้อเป็นในฟาร์มสุกรต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวทดแทนและแม่สุกรอุ้มท้อง ระดับโภชนะที่เหมาะสมในอาหารสำหรับสุกร4)สุกรเล็ก(นน. 50-90กก.) ระดับโภชนะที่เหมาะสมในอาหารสำหรับสุกร4)สุกรเล็ก(นน.10-20 กก.) ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย การใช้เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันอบแห้งไขมันเต็มในอาหารสุกรขุน ผลของระบบกกลูกสุกรแบบแผ่นเรียบโดยใช้ความร้อนจากการผลิตแก๊สชีวภาพแบบสองขั้นตอนร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์จากมูลสุกรที่มีต่ออัตราการรอดชีวิต และอัตราการตายของลูกสุกร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก