สืบค้นงานวิจัย
บทบาทของศาสนาพุทธในการพัฒนาชนบทของประเทศไทย
ดิเรก ฤกษ์หร่าย - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: บทบาทของศาสนาพุทธในการพัฒนาชนบทของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): The Role of Buddhism in Rural Development of Thailand : Some Performances and Outcomes.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดิเรก ฤกษ์หร่าย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Direk Rerkrai
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): The performances of the selected famous abbots (46 monks in Northeastern and Northern provinces) mostly concerned on:(1) Spiritual development for dligence, cooperation, saving, and preventing from alcohol and gambling, (2) Buddhist Sunday School for youth and others, (3) Occupational development such a stimulator for agricultural demonstration, and other occupational training programmers, (4) Social services and welfare projects, (5)Stimulator for creating community fund,etc. The outcomes of their performances showed some significant changes in quality of life and some trends for increasing the income of the target persons. It was found that (1) There were not significant different among the opinion of the 3 sample sgroups in understanding of Buddhism philosophy, (2) There was significant difference between the opinion scores on the actual role of "the Sangha" of the abbots (N = 46) and the grovernment official;head of the provincial levels in Community Development Dept. and Ag.Extension Dept.(N = 88), (3) There was not significant differences between the opinion scores for the expected role of these two sample groups.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2532
เอกสารแนบ: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/243885/165835
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทของศาสนาพุทธในการพัฒนาชนบทของประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2532
เอกสารแนบ 1
การวางแผนพัฒนาประเทศไทย : สำเร็จหรือล้มเหลว การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานของประเทศไทย: ผลสำเร็จ ปัญหาบางอย่างในการดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่เหมาะสม อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติงานตามระบบพัฒนาชนบทแห่งชาติของเกษตรตำบลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ข้าวลูกผสมในประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย โครงการวิจัยและพัฒนาองุ่นสายพันธุ์ทานสดในประเทศไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก