สืบค้นงานวิจัย
การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยไหมป่า
ศิวิลัย ศิริมังครารัตน์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยไหมป่า
ชื่อเรื่อง (EN): Creation and development of premium products from wild silkmoth fibers
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศิวิลัย ศิริมังครารัตน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sivilai Sirimungkararat
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260712
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยไหมป่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยไหมป่า การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผลเงาะครบทุกส่วนโดยการนำส่วนเนื้อ เปลือกและเมล็ดเงาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมูลค่าสูงจากผลพลอยได้จากข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาตะเพียน การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อย น้ำอ้อย และโมลาส สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเสริมเส้นใยพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก