สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of green manure on corn yield in Ubon Ratchathani province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pumisak Intanon
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250008/170891
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2549
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน การถ่ายทอดผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดข้าวเหนียว ผลของชนิดของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำในกลุ่มชุดดินที่ 21 ( ชุดดินสรรพยา ) การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทำข้าวโพดหมัก (Corn silage) อิทธิพลของอัตราปลูกและวิธีการให้น้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่หลังข้าว อิทธิพลของระบบการไถพรวนและวิธีการให้น้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดไร่หลังข้าว การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษา: โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ในจังหวัดอุบลราชธานี ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการทำลายของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motsch.) การศึกษาการใช้ส่าเหล้าร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก