สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดจากดาวเรืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ
พรสุข ชัยสุข - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดจากดาวเรืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Marigold Extracts for Controlling Root-knot Nematodes of Tomato
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรสุข ชัยสุข
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pornsuk Chaisuk
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดสอบผลการควบคุมโรครากปมของมะเขือเทศที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ในสภาพโรงเรือน ด้วยสารสกัดจากดาวเรือง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ คิงส์ เยลโล่, กาลอร์, และฝรั่งเศส โดยเตรียมสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของดาวเรือง ได้แก่ ทั้งต้น ลำต้นและใบ และราก ราดสารสกัด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ รอบ ๆ โคนต้นมะเขือเทศ อายุ 30 วัน ในกระถาง จากการนับจำนวนปมที่รากมะเขือเทศหลังการทดสอบ 1 เดือน พบว่า สารสกัดดาวเรืองทุกสายพันธุ์ไม่สามารถลดการเกิดปมได้ แต่ในการนับจำนวนปมที่รากมะเขือเทศหลังการทดสอบ 2 เดือน พบว่า สารสกัดจากสายพันธุ์คิงส์ เยลโล่ ช่วยลดการเกิดปมได้ดีกว่าสายพันธุ์กาลอร์ และสายพันธุ์ฝรั่งเศส โดยเฉพาะสารสกัดจากราก โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปมเพียง 5.31 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชุดควบคุมที่ปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปม 300.30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผลของสารสกัดต่อการเจริญของมะเขือเทศ พบว่า สารสกัดจากดาวเรืองช่วยเพิ่มความสูงและน้ำหนักสดของมะเขือเทศ โดยสารสกัดจากแต่ละส่วนของดาวเรืองแต่ละสายพันธุ์ช่วยเพิ่มความสูงของมะเขือเทศได้ไม่ต่างกัน แต่ช่วยเพิ่มน้ำหนักสดของมะเขือเทศได้แตกต่างกัน
บทคัดย่อ (EN): Effects of the extracts from three marigold varieties, i.e. King Yellow, Galore, and French for controlling root-knot nematode (Meloidogyne spp.) of tomato (Lycopersicon esculentum) grown in the greenhouse were investigated. Extracts from whole plant, stem and leaf, and root of those varieties were used in the experiment. The extracts were dispensed twice to 30 days old tomato stem base in pots every 2 weeks. Records were done in 1 and 2 months after treatments. The results showed that after 1 month, all extracts not reduced the gall number. However after 2 months trials, Kings Yellow extracts showed the best results, especially the extract from the root, gall number percentage increased to 5.31 while the inoculated control reached to 300.30%. Moreover, the effects of the extracts on the growth of tomato were also investigated. The result showed that all extracts were promoted the height and fresh weight of treated tomato plants. When comparing among the extracts from each part of each varieties, plant fresh weight but not height promotion effects were considered to be difference.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/245712/167965
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดจากดาวเรืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อรา เอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด ศักยภาพการใช้พืชปฏิปักษ์และผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม การคัดเลือกพืชทดสอบเพื่อใช้ประเมินความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนฝอยรากปมในดิน การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด การใช้สารป้องกันรังสีอาทิตย์เคลือบไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (Weiser) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าทำลายแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella (Linnaeus) ปริมาณสารอัลฟาโทมาทีนในมะเขือเทศสายพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตลุ่มน้ำท่าจีน ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยรากปมข้าวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก