สืบค้นงานวิจัย
การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังและของเหลือทิ้งทางการเกษตร
พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังและของเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ
คำสำคัญ: ของเหลือทิ้งทางการเกษตร
บทคัดย่อ: การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังและของเหลือทิ้งทางการเกษตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/5597
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังและของเหลือทิ้งทางการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2533
เอกสารแนบ 1
อาหารจากมันสำปะหลัง แบบหล่อคอนกรีตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ระยอง 3" ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร การเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลังโดยใช้น้ำกากผงชูรสเพื่อใช้เป็นอาหารโค อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย การสกัดแป้งจากกากมันสำปะหลังและการเตรียมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก