สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาชีวชนิดและการนำโรคเส้นใบเหลืองของแมลงหวี่ขาวในกระเจี๊ยบเขียว
เรณู สุวรรณพรสกุล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชีวชนิดและการนำโรคเส้นใบเหลืองของแมลงหวี่ขาวในกระเจี๊ยบเขียว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เรณู สุวรรณพรสกุล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-49-005.4
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
เอกสารแนบ: http://researchex.rae.mju.ac.th/research60/library/ab/MJU1-49-005.4.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาชีวชนิดและการนำโรคเส้นใบเหลืองของแมลงหวี่ขาวในกระเจี๊ยบเขียว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549
เอกสารแนบ 1
เทคนิคการตรวจสอบเชื้อไวรัสเพื่อคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียว การวิเคราะห์องค์ประกอบบางชนิดในเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว การศึกษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวธาตุอาหารในใบกระเจี๊ยบเขียวและจัดการธาตุอาหารและน้ำในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว การศึกษาหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของกระเจี๊ยบเขียว (ปีที่ 1)  การศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่าง ๆ การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานโรคเส้นใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก