สืบค้นงานวิจัย
ผลการทดสอบผลผลิตหญ้าและถั่ว สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลการทดสอบผลผลิตหญ้าและถั่ว สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2527
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2527/R2709.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการทดสอบผลผลิตหญ้าและถั่ว สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง
กองอาหารสัตว์
2527
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การศึกษาผลผลิตของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ที่จังหวัดขอนแก่น การศึกษาผลผลิตของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ภายใต้สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำที่จังหวัดชัยภูมิ ผลการทดสอบผลผลิตหญ้า สถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง ผลการทดสอบผลผลิตหญ้า สถานีพืชอาหารสัตว์ชุมพร พืชอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (9) ผลผลิตและคุณภาพของถั่วสกุลลิสงเถาและหญ้าสกุล Brachiaria สายพันธุ์ต่างๆเมื่อปลูกร่วมกัน ผลของความสูงและความถี่ของการตัดถั่วมะแฮะที่มีต่อผลผลิตรวมของแปลงหญ้าผสมถั่ว อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ (1) หญ้ารูซี่ (2) ถั่วฮามาต้า การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก