สืบค้นงานวิจัย
การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต่างกัน
ปรียาภรณ์ แสงเรือน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Growth and yield of rice under different phosphorus fertilizer levels
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปรียาภรณ์ แสงเรือน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Preeyaporn Sangruan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P20%20Agr33.pdf&id=3061&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต่างกัน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสร้างฮอร์โมนพืช ชนิดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อิทธิพลของกระแสลมต่อการเจริญเติบโตและการสูญเสียผลผลิตข้าว ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าว อัตราการเจริญเติบโตและศักยภาพการให้ผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ภายใต้วันปลูกและสภาพน้ำที่ต่างกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลของจำนวนและอายุกล้าต่อผลผลิต และการเจริญเติบโตของข้าวญี่ปุ่น อิทธิพลของระดับน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของการไถกลบพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ผลของความงอกของเมล็ดพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเทียน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก