สืบค้นงานวิจัย
ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
TISTR - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: TISTR
บทคัดย่อ: ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=6078
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ: ออกซิเจน
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
TISTR
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
ระบบย่อยสลายไร้ออกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน ไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จาก Bacillus sp. สายพันธุ์ TW-1 ภายใต้สภาวะออกซิเจนและปราศจากออกซิเจน และการนำไปประยุกต์ใช้ (ระยะที่ 2) การศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยวัสดุเหลือทั้งทางการเกษตร (ระยะที่ 2) อะไมเลสเชิงซ้อนจากจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูง Thermoanaerobacterium sp. NOI-1 ที่เจริญภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจนและการนำไปประยุกต์ใช้ย่อยกากมันสำปะหลัง ผลของระดับอุณหภูมิ ระยะเวลาการลดอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและคุณภาพของมังคุด การสำรวจ คัดเลือก และจำแนกแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการ เจริญเติบโตที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งดิบในกากมันสำปะหลังและคุณสมบัติของเอนไซม์ ไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่เจริญภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน และการนำไปประยุกต์ใช้(ระยะที่ 2) อิทธิพลของระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในขณะเก็บรักษา และคุณภาพหลังการเก็บรักษากล้วยหอมทอง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกทุเรียนในถังหมักแบบไร้ออกซิเจน ปฏิกิริยาของถั่วเขียวสายพันธุ์ต่าง ๆ ต่อไอโซเลท (isolate) ของเชื้อ Cercospora canescens
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก