สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที
เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที
ชื่อเรื่อง (EN): "Study on Suitavle Silkworm Egge Preservation Period before Acid Treament"
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การเลี้ยงไหมบางครั้งจำเป็นต้องเลื่อนออกไป ด้วยสาเหตุต่างๆ การยืดอายุการเก็บไข่ไหมเพื่อชะลอการฟักออกเป็นตัว นับเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการปฏิบัติโดยการนำไข่ไหมเก็บไว้ในห้องเย็นหรือตู้เย็น Higashi (1971) พบว่าการเก็บไข่ไหมพันธุ์พื้นเมืองที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2534
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2534-33.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที
กรมหม่อนไหม
2534
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การทดลองหาระยะเวลาหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่จนถึงฟักเทียมแบบฟักทันทีที่ทำให้ไข่ไหมมีเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัวสูง การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการเก็บไข่ไหมที่ 25 °C และ 5 °C ของไข่ไหมชนิด Hibernate การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหมชนิดฟักทันทีและหลังจากเก็บในห้องเย็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับพันธุ์ K1 และ K8
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก