สืบค้นงานวิจัย
เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ : ผลต่อความงอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
แซมซูร รอฮอมาน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ : ผลต่อความงอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
ชื่อเรื่อง (EN): Seed-borne Macrophomina phaseolina in Mungbean and Blackgram: Effect on GErmination and Some Biochemical Changes
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แซมซูร รอฮอมาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Shamsur Rahman
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ผลของเชื้อรา Macrophonina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ ต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงด้านชีวเคมีในส่วนของปริมาณคาร์โบโฮเดรตและโปรตีนภายในเมล็ดพบว่า เมล็ดถั่วที่มีเชื้อติดมาทำให้ความงอกของเมล็ดลดลง โดยในพันธุ์ที่เชื้อติดมาน้อยความงอกของเมล็ดลดลงน้อยกว่าในพันธุ์ที่มีเชื้อติดมามาก ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเมล็ด พบว่าในเมล็ดที่มีการติดเชื้อ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลง แต่ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ติดเชื้อ
บทคัดย่อ (EN): In the naturally infected seeds of mungbean and blackgram incited by Macrophomina phaseolina were assayed in order to find out the effect on germination, carbohydrate content, and protein content. Due to infection, the germination was reduced greatly in both mungbean and blackgram. While the infection was less, the seed germination was higher and less gernination was found in case of severe infection. In biochemical studies, carbohydrate content was greatly depleted in the infected seeds. In contrast, protein content was found increased due to M. phaseolina infection in both mungbean and blackgram seeds.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247106/169318
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ : ผลต่อความงอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ตำแหน่งและการถ่ายทอดของเชื้อรา Macrophomina phaseolina ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ ผลของการใช้น้ำร้อนต่อเชื้อรา Macrophomina phaseolina และความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อขนาดเมล็ดใหญ่ : L3-8 การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา ผลตกค้างของสารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่เชื่อมโยงกับลักษณะความต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียว ฤทธิ์ชีวภาพของผงเมล็ดพริกไทยดำต่อการควบคุมด้วงถั่วเขียว เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียว: ผลที่มีต่อความมีชีวิต ความแข็งแรง และความสามารถในการเก็บรักษา ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว สมดุลธาตุอาหารในระบบการปลูกปลูกหมุนเวียนข้าว - ถั่ว บนพื้นที่สูงใน ภาคเหนือของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก