สืบค้นงานวิจัย
การหาปริมาณการใช้น้ำของสบู่ดำ (ปีที่3)
ศุภชัย แก้วลำใย - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การหาปริมาณการใช้น้ำของสบู่ดำ (ปีที่3)
ชื่อเรื่อง (EN): A trial on consumptive use of Physic nut
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุภชัย แก้วลำใย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Supachai Kaewlumyai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่: อื่นๆ
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ: ความมั่นคง
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ.24/2552
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 2552070302004
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2552
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2552
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมชลประทาน
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Approved for entry into archive by รดา รุจณรงค์ (กรมชลประทาน) (rada_ru@rid.go.th) on 2017-12-25T05:57:28Z (GMT) No. of bitstreams: 0
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การหาปริมาณการใช้น้ำของสบู่ดำ (ปีที่3)
กรมชลประทาน
2552
เอกสารแนบ 1
กรมชลประทาน
การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมะนาว (ปีที่3) การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของทับทิม (ปีที่ 2) การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำดอกชมจันทร์ ปีที่ 2 การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง (ปีที่3) การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของถั่วดาวอินคา (ปีที่ 1) การศึกษาปริมาณการใช้น้ำหญ้าหวานปีที่ 1 การศึกษาปริมาณการใช้น้ำดอกชมจันทร์ปีที่ 2 การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมะนาว ปีที่ 2 การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของแก่นตะวัน การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก