สืบค้นงานวิจัย
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาชงใบหม่อนผสมผลหม่อนโดยวิธีสภาวะเร่ง
ธนกิจ ถาหมี, พิไลรัก อินธิปัญญา, ดุษฎี บุญธรรม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาชงใบหม่อนผสมผลหม่อนโดยวิธีสภาวะเร่ง
ชื่อเรื่อง (EN): Shelf Life Evaluation of Mixed Tea Product from Mulberry Leaf and Fruit Using Accelerated Testing Method
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
คำสำคัญ: การประเมินอายุการเก็บ(Shelf life evaluation) การพยากรณ์(prediction) อายุการเก็บรักษา(shelf life) ผลหม่อน(mulberry fruit) ใบหม่อน(mulberry leaf) วิธีสภาวะเร่ง(ASLT method) สารต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant)
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาชงผสมผลหม่อนและใบหม่อนโดยวิธีสภาวะเร่ง (ASLT; Q10) ด้วยการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 ºซ เป็นเวลานาน 60 วัน และเก็บรักษาต่อจนหมดอายุของผลิตภัณฑ์ชาชง โดยมีค่า TBA เกิน 1.6 mg MDA/kg พบว่า ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน มกษ.3000-2552 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มผช.30-2558 จากการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ชาชงโดยวิธีสภาวะเร่ง พบว่าเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ชาชงที่อุณหภูมิ 55 และ 45 ºซ ผลิตภัณฑ์ชาชงเก็บได้นาน 52 และ 121 วัน ตามลำดับ ขณะที่การทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ชาชงที่ 30 และ 5 ºซ ผลิตภัณฑ์ชาชงเก็บได้นาน 345 และ 2,304 วัน ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The objective of this research was to evaluated shelf life of mixed tea product from mulberry leaf and fruit using accelerated shelf life testing method (ASLT; Q10). Mixed mulberry tea products were stored at 35, 45 and 55ºC for 60 days and kept after that annoying expiration date by thiobarbituric acid (TBA) value over than 1.6 mg MDA/kg. It was found that mixed mulberry tea had total microbial counts compared with the Thai Agricultural Standard (Mulberry leaf tea, TAS 3000-2009) and Thai Community Product Standard (Mulberry leaf tea, TCPS 30-2015). Shelf life of the product by using accelerated shelf life testing method found that the storage conditions at 55 and 45ºC were 52 and 121 days, respectively while the predicted shelf life of the mixed mulberry tea product at 30 and 5 ºC were 346 and 2,304 days, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาชงใบหม่อนผสมผลหม่อนโดยวิธีสภาวะเร่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561
การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย การประเมินและคัดเลือกหม่อนลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ระดับความชื้นต่างๆกันในกระป๋องสังกะสีผนึกด้วยขี้ผึ้ง การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ การประเมินคุณภาพน้ำอัญชันบรรจุขวดพร้อมดื่มที่สภาวะการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อที่แตกต่างกันและระหว่างการเก็บรักษา ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะผลที่เกี่ยวข้องกับอายุการเก็บรักษาของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป การออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องหั่นใบหม่อนแบบอัตโนมัติ การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดำที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก