สืบค้นงานวิจัย
การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์
ชำนาญ ดงปาลี - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง (EN): n/a
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชำนาญ ดงปาลี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): n/a
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): n/a
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): n/a
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
2552
กรมปศุสัตว์
การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ : การผสมข้ามแบบสลับพ่อสลับแม่ของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์เดนมาร์ค เยอรมัน และไอร์แลนด์ การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซกรมปศุสัตว์ 12.สหสัมพันธุ์ระหว่างลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสุกรไอริช แลนด์เรซ การสร้างสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ 14. การประเมินผลพ่อสุกรพันธุ์แลนด์เรซที่นำเข้าจากประเทศแคนาดา การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ 29.การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นอร์เวย์-อเมริกา ระหว่างชั่วอายุที่ 4 และที่ 5 การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ 30. การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดา-นอร์เวย์ ระหว่างชั่วอายุที่ 4 และ 5 การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ (28) การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ปากช่อง 1 ในรุ่นที่ 4 และในรุ่นที่ 5 การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ 16.การประเมินสุกรพ่อพันธุ์แลนด์เรซที่นำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์แลนด์เรซฝูงกรมปศุสัตว์ 1.ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซ ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 1.4ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 1.ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสุกร (1.6 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสายของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัต

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก