สืบค้นงานวิจัย
การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.3 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและ สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3
ประพฤทธิ์ จงใจภักดิ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.3 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและ สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3
ชื่อเรื่อง (EN): n/a
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประพฤทธิ์ จงใจภักดิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): n/a
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): n/a
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): n/a
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองบำรุงพันธุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.3 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและ สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3
กองบำรุงพันธุสัตว์
2549
กรมปศุสัตว์
3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.2 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3 ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ อายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.5 ค่าอัตราพันธุกรรมและลักษณะสัดส่วนร่างกายในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุ1-3 3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.4 ค่าอัตราพันธุกรรมและพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่พื้นเมือง โครงการวิจัยพันธุ์ไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า 2. อิทธิพลของพันธุ์ต่อลักษณะคุณภาพไข่และค่าสหสัมพันธ์ปรากฎในไก่ การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา โครงการสร้างฝูงพ่อพันธ์ไก่พื้นเมืองเพื่อการผลิตไก่ลูกผสมเชิงการค้า ความสัมพันธ์ของยีน PIT1 MSTN และ TGF-β3 กับน้ำหนักตัว ขนาดรอบอกและความกว้างอกในไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 และไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข. 55

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก