สืบค้นงานวิจัย
ศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง
เอนก กุณาละสิริ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เอนก กุณาละสิริ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุภาพร บัวแก้ว
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: "การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ทำการสำรวจและสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยางออกจำหน่ายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม เกษตรกรป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่ม เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้หลายชนิด อาทิเช่น พื้นรองเท้า ยางบล๊อคปูพื้น ซีล/แหวนยาง และผลิตภัณฑ์จากน้ำยางจำพวก ตุ๊กตา เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ยางเหล่านี้ผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีแบบง่าย แรงงานที่ใช้ในการผลิตเป็นสมาชิกหรือลูกหลานของษมาชิกกลุ่มเกษตรกร ไม่มี ปัญหาด้านการผลิตเนื่องจากใช้เทคโนโลยีขั้นต้นและได้เทคโนโลยีจากผู้ขายเครื่องจักร แต่มีปัญหาด้าน การบริหารจัดการโรงงานและการตลาด กลุ่มเหล่านี้มีสภาพเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามที่ผู้ซื้อ ต้องการเท่านั้น กลุ่มเกษตรกรป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในด้านการ ผลิต แต่ก็ยังคงมีปัญหาด้านการตลาด และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาที่กลุ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่ม ประสบภาวะขาดทุนจากการทำธุรกิจนี้"
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การผลิตและการตลาดน้ำผึ้งในจังหวัดขอนแก่น ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก การผลิต การตลาด และความต้องการใช้ดาหลาในพื้นที่ภาคใต้ การผลิตและการตลาดลิ้นจี่ของเกษตรกรใน 4 จังหวัดภาคเหนือ สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย การผลิตและการตลาดข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง สำรวจและศึกษาการปลูกพืชเสริมรายได้ของเกษตรกรในสวนยาง ศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล ศักยภาพการผลิตยางของสวนยางเปิดกรีดในภาคตะวันออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก