สืบค้นงานวิจัย
การเลี้ยงปลาแดงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ความหนาแน่นต่างกัน
วรวิทย์ พรหมปากดี - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลาแดงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ความหนาแน่นต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Different stocking densities for rearing Sheatfish Kryptopterus bleekeri (Gunther, 1864) broodstocks
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรวิทย์ พรหมปากดี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ชิดชนก นิยมไทย
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): The experiment on stocking densities of sheatfish brooders Kryptopterus bleekeri Günther, 1864 was carried out at Chainat Inland Fisheries Research and Development Center from November 2007 to August 2009. The broodstocks were stocked at 10, 30 and 60 fish/m^3 for 21 months of rearing period, with 10.15±0.69,9.84±0.44and 9.66±0.75 cm initial length, and 0.17±0.53, 4.15±0.67 and 4.16±0.54 g initial weight, respectively. The result showed that the average length at final harvested of the three treatments, i.e., 20.79±2.14, 21.15±2.45 and 20.39±2.45 cm, were not significantly different (p>0.05). Higher average weight, average daily weight gain and average specific growth rate were observed in the 10 fish/m^3 treatment, i.e., 41.11±5.38 g, 0.064±0.002 g/day and 0.358±0.005 %/day, followed by 40.98±6.83 g, 0.064±0.002 g/day, 0.358±0.006 %/day within 30 fish/m^3 treatment with no significantly different (p>0.05). Whereas, 60 fish/m^3 treatment presented the lowest average weight (37.27±6.53 g), average daily weight gain (0.057±0.002 g/day) and average specific growth rate (0.339±0.006 %/day) were significantly different (p<0.05). The first maturity of sheatfish brooders, gonad maturity, were found within 1 year which female and male size are 17.80 and 17.20 cm in length, 23.50 and 18.20 g in weight, respectively, and the gonad development were not significantly different (p>0.05). Additionally, the gonad maturity identified as the highest gonado-somatic index (GSI), 17.94 % and 2.12 %, and the highest 6thstage of egg and spermatozoa, 40.89 % and 55.06 %, of both female and male brooders, respectively, were found in the month of July as compared within year round. The average fertilization rate (45.53±9.27, 40.73±10.91 and 41.40±14.22 %), average hatching rate (54.31±21.58, 56.93±4.79 and 45.48±15.99 %) and average survival rate (50.93±26.57, 50.14±15.69 and 44.63±22.44 %) were not significantly different between the treatments (p>0.05). This study concluded that 30 fish/m^3 stocking density was the optimum stocking density for the best growth and gonad development of sheatfish broodstock.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
เอกสารแนบ: https://elibonline.fisheries.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&wa=B3477BE&bid=7278&qst=%4059709%2C%4059740%2C%5E%2C%4059863%2C%5E%2C%4060780%2C%5E&lang=0&db=Main&pat=%A1%D2%C3%E0%C5%D5%E9%C2%A7%BB%C5%D2%E1%B4%A7&cat=gen&skin=s&lpp=20&catop=&scid=zzz
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเลี้ยงปลาแดงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ความหนาแน่นต่างกัน
กรมประมง
30 กันยายน 2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
กรมประมง
ชนิดของอาหารต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่แก้มฟ้า (Valenciennea strigata, Broussonet 1782) การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน ผลของระดับความหนาแน่นต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาหมอด้วยชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน การเลี้ยงปลาโมงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อคอนกรีต ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตสายพันุ์ปลาบึก การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) ในนาข้าว การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า ผลของการใช้เอนไซม์ไฟเตสต่อประสิทธิภาพการผลิตของเป็ดพ่อแม่พันธุ์ปักกิ่งลูกผสมระยะไข่ การอนุบาลปลาเวียนในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก