สืบค้นงานวิจัย
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการปลูกกล้วย และพัฒนาเครื่องจักรกล เพื่อตัด เก็บ และลำเลียงกล้วยให้ถูกสุขลักษณะ เป็นมาตรฐานจากแปลงสู่โรงงานแปรรูป
ศจี สุวรรณศรี - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการปลูกกล้วย และพัฒนาเครื่องจักรกล เพื่อตัด เก็บ และลำเลียงกล้วยให้ถูกสุขลักษณะ เป็นมาตรฐานจากแปลงสู่โรงงานแปรรูป
ชื่อเรื่อง (EN): Strategic management for banana plantation with hygienic consideration and standard conformation from field to dried banana processing factory
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศจี สุวรรณศรี
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการปลูกกล้วยและพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อตัด เก็บและลำเลียงกล้วยให้ถูกสุขลักษณะเป็นมาตรฐานจากแปลงสู่โรงงานแปรรูป” แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการในแปลงปลูกกล้วย 1 ไร่ และออกแบบระบบการเก็บ และการลำเลียงโดยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล จากการศึกษาวิจัย พบว่า การออกแบบระบบการเก็บลำเลียง โดยใช้เครื่องจักรกลพื้นฐานที่มีความกว้างตัวรถประมาณ 1 เมตรมาดัดแปลง อุปกรณ์ในการตัดกล้วยทำด้วยโลหะไร้สนิม เบา แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และสามารถปรับความยาวสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ตามความสูงของต้นกล้วย ชุดตัดที่ติดตั้งอยู่ปลายแขนจับควบคุมการทำงานระยะไกล โดยใช้สวิทช์เพื่อบังคับคมมีดในการตัดที่ความเร็วต่อเครือไม่เกิน 3 นาที การออกแบบการจัดการในแปลงปลูกกล้วย โดยเฉพาะการตัด เก็บ และลำเลียงกล้วยในแปลงด้วยเครื่องจักรดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้เกษตรกรพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรทำงานหนักในการขนกล้วยออกจากแปลงกล้วย แทนแรงงานคน รวมทั้งงานหนักอื่นๆ เช่น การให้ปุ๋ย ตัดแต่งต้นกล้วย ทำลายกอกล้วยที่ไม่ใช้งานแล้ว และขนย้ายกล้วยออกจากแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงาน 2 คนเท่ากันให้ทำงานต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง พบว่าการทำงานด้วยเครื่องจักร ให้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น และรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรก็เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงคน ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ ช่วยลดปัญหาการใช้แรงงานแบกหาม ลดความเจ็บป่วย ปวดเมื่อย ปวดหลังเรื้อรังจากการทำงาน สามารถถนอมสภาพร่างกายเกษตรกร ให้มีสุขภาวะเพิ่มขึ้น (QALYs gain) น้ำหนักอรรถประโยชน์ของสถานะสุขภาพมีค่าถึง 0.8 (ซึ่งภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์มีค่าเท่ากับ 1) คุณภาพชีวิตและสุขภาพเกษตรกรที่ดีขึ้นนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเกษตร สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน และสามารถผลิตกล้วยที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ สภาพสมบูรณ์ มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ โอกาสปนเปื้อนมีน้อย วัตถุดิบช้ำ เน่าเสียจากการกระแทกมีจำนวนลดลง จำนวนกล้วยไม่น้อยกว่า 10% ขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปส่งผลต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-06-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-05-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1.พัฒนารูปแบบการจัดการในแปลงปลูกกล้วยและการตัดกล้วย 2.พัฒนาเครื่องจักรกลตัดกล้วย ชุดลำเลียงที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ กระบวนการล้างทำความสะอาดกล้วยที่ถูกสุขลักษณะจากแปลงสู่โรงงานแปรรูป
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการปลูกกล้วย และพัฒนาเครื่องจักรกล เพื่อตัด เก็บ และลำเลียงกล้วยให้ถูกสุขลักษณะ เป็นมาตรฐานจากแปลงสู่โรงงานแปรรูป
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 พฤษภาคม 2561
การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองพืชผัก เครื่องตัดกล้วยกวน อาหารกล้วย… กล้วย กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก