สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับระหว่างข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมงกับการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
นายทรงพล เดชเสน่ห์ - กรมประมง, กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับระหว่างข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมงกับการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
ชื่อเรื่อง (EN): Comparison of purse seine catch from fishing logbook and landing inspection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายทรงพล เดชเสน่ห์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Mr. Songphon Dessane
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): None
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 61-3-1404-61002
ชื่อแหล่งทุน: ไม่ใช้งบประมาณ
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: ไม่มี
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย (CC BY 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับระหว่างข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมงกับการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง
2561
เอกสารแนบ 1
การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงเครื่องมือทำการประมงอวนลาก โดยใช้ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทำการประมงและองค์ประกอบสัตว์น้ำ การเปรียบเทียบปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทําการประมงเครื่องมืออวนล้อมจับระหว่างสมุดบันทึกการทําการประมงกับการสุ่มตรวจสัตว์นำ้ ณ ท่าเทียบเรือ การใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ ชีวประมงของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่จับได้จากเครื่องมือโพงพาง สภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด สภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในแม่น้ำชี ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำลำปลายมาศ ศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมืออวนล้อมในมหาสมุทรอินเดีย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความเข้าใจของผู้จัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่มีการแจ้งเข้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนใน

แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย (CC BY 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก