สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้สมุนไพรหญ้าใต้ใบ ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม
สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล - มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้สมุนไพรหญ้าใต้ใบ ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม
ชื่อเรื่อง (EN): ) Effects of Thai Medicinal Plant (Phyllanthus urinaria) and Vitamin C on Growth, Survival and Disease Resistance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii De Man)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของสารสกัดหญ้าใต้ใบที่ระดับความเข้มข้น 0-100,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อ เชื้อ Aeromonas hydrophila ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์น้ำ พบว่าสารสกัดหญ้าให้ ใบที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 3,125 - 100,000 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถขับยั้งเชื้อ 4. Iydrophila ในห้องปฏิบัติการได้ โดยที่ความเข้มข้น 100,000 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถขับยั้งเชื้อได้ดีที่สุด การศึกษาผลของการใช้สารสกัดหญ้าใต้ใขร่วมกับวิตามินชีผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและ อัตราการรอดของกุ้งก้ามกราม โดยเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอายุ 15 วัน ในถังพลาสติกกลมขนาดความ 100 ลิตร บรรจุน้ำ 80 ลิตร เป็นเวล1 40 วัน ให้อากาสตลอดเวลา โดยใช้อาหารที่ผสมสารสกัดหญ้า ใต้ใบ ร ระดับ คือ 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโถกรัม ร่วมกับวิตามินซี 2 ระดับ คือ 0 และ 100 กรัมต่ออาหาร ! กิโลกรัม ให้อาหาร 4 มื้อต่อวัน พบว่ากุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดหญ้า ใต้ใบ 5.0 กรัมต่อกิโลกรัม มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย และอัตราการรอดตายสูงที่สุด คือ 0.39 กรัมและ 3.59% และ 57% ตามลำคับ ขณะที่กุ้งก้ามกรามในชุดควบคุมที่ไม่มีการเดิมสารสกัดหญ้าใด้ใบ และวิตามินซีมีน้ำหนักเฉถี่ยที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจำเพะและอัตราการรอดตาย เป็น 0.29 กรัม และ 46.7% คามลำดับ เมื่อนำกุ้งก้ามกรามที่ได้รับอาหารที่ผสมสารสกัดหญ้าได้ใบมาแช่ลงใน น้ำที่มีเชื้อ 4. Iydrophila พบว่ากุ้งก้ามกรามที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดหญ้าให้ใบ 5.0 กรัมต่อ กิโลกรัมมีอัตราการรอดตายสูงที่สุด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้สมุนไพรหญ้าใต้ใบ ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
30 กันยายน 2551
โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค 9 ประโยชน์ของวิตามินซี การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม การพัฒนายาสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากตำรับยาสมุนไพรของชาวไทยใหญ่และ ชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารจากสมุนไพร (metabolites) ที่ตรวจพบในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีหลังกินยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับห้าราก (AVS022) กับลักษณะการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดเป็นรายบุคคล- โครงการ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารจากสมุนไพร (metabolites) ที่ตรวจพบในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีหลังกินยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับห้าราก (AVS022) กับลักษณะการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดเป็นรายบุคคล: โครงการ เวชสำอางสมุนไพร มิติใหม่ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย สมุนไพรช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน: หูเสือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก