สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการศึกษาวิจัยคุณสมบัติ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการศึกษาวิจัยคุณสมบัติ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development of Bio-fertilizer and Organic Fertilizer Production and Quality Control
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: This research project focuses on characteristics, production, and product development of bio-fertilizers in which five kinds of bio-ferilizer such as Arbuscular Mycorhyza, Plant Growth Promoting Bacteria (PGPR), Rhizobium, Blue-Green Algae, and Phosphate Solubilizing Microorganisms are investigated. The study on bio-fertilizer consists of 1) selection of effective microorganism, 2) selection of suitable materials and production processes, 3) storage of bio-fertilizer and 4) examine for its effectiveness for plant production in the field. The project results show 1) effective isolates of arbuscular mycorrhiza: 2 isolates for asparagus which are Acaulospora sp. DARB5006 and Glomus sp. DARB5007 and 2 isolates for okra which are DAKR5022 and DAKR5023 and suitable material of arbuscular mycorrhizal product is the mixture of inoculums and perlite at a ratio of 1:2 which can keep at room temperature or about 30?C for 9 months, 2) effective isolate of arbuscular mycorrhiza for chilli which is DACH5204, 3) production method for rhizobium product in pellet form which can be kept in a refridgerator for a year as effective rhizobium more than 1 x 104 cells per granule and as effective as rhizobium products in liquid and dust forms, 4) method for improving rhizobium strain effectiveness by Gamma-irradiation technique which provides high N-fixing rhizobium of 4.92 - 8.93 ? mole/h/plant, 5) effective environment adaptable isolates of rhizobium for soybean CM60 which are DASA01023 DASA01029 and DASA 01034, 6) new product of PGPR for rice which uses Azospirillum sp. DASF10110 and DASF10126, Burkholderia sp.DASF60106 and Bacillus sp. DASF40105 and suitable carrier materials is autoclaved zeolite which can be kept at 4-10?C for 4 months, 7) effective local material for blue-green algae production from extracted solution of chicken manure compost at concentration of 0.2เปอร์เซ็นต์v/v which can be used in stead of BG-11 and the benefit of blue-green algae extraction as nitrogen source can reduce chemical fertilizer application about 30เปอร์เซ็นต์, 9) production method for phosphate solubilizing bio-fertilizer using mixture of sorghum and rice at ratio of 2:1 as suitable substrate for Pennicillium sp. RPS003F and suitable carrier material is a mixture of cow-dung compost and zeolite at a ratio of 1:1 and 3:7.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการศึกษาวิจัยคุณสมบัติ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เพื่อลดเวลาการย่อยสลายฟางข้าวและเพิ่มผลผลิตข้าวในชุดดินหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแป้งพืชศักยภาพ ผลของปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็ม โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสาหร่ายปรุงรส การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก