สืบค้นงานวิจัย
คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากรีนแพนิค
สุวรรณี เกศกมลาสน์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากรีนแพนิค
ชื่อเรื่อง (EN): Nutritive Value of Panicum maximum var. trichoglume Grass
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุวรรณี เกศกมลาสน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/reserch51.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากรีนแพนิค
กองอาหารสัตว์
2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าแห้ง การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้งที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน 2 ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพของหญ้าซีตาเรียแห้ง การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ (1) หญ้ารูซี่ (2) ถั่วฮามาต้า ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ : หญ้ากินนีสีม่วงและถั่วท่าพระสไตโล ตารางคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชตระกูลถั่วยืนต้น 3 ชนิดโดยวิธีการต่าง ๆ กัน การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (3)ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก