สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีเมล็ดพักตัว
อัจฉรา บุญส่งสวัสดิ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีเมล็ดพักตัว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัจฉรา บุญส่งสวัสดิ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาการทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีเมล็ดพักตัว (เมล็ดแข็ง) ในตัวอย่าง ดำเนินการที่ศูนย์ขยายพันธุ์ที่ 19 จังหวัดชลบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 10 ซ้ำ 3 กรรมวิธีได้แก่ การทดสอบความงอกโดยวิธีมาตรฐานการทดสอบความงอกโดยแช่เมล็ด 1 คืนแล้วแยกเมล็ดแข็งไปลวกน้ำร้อนก่อนเพาะ และการทดสอบความงอกโดยลวกเมล็ดทั้งหมดด้วยน้ำร้อนก่อนเพาะ โดยน้ำร้อนมีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส แช่นาน 5 นาที ตัวอย่างที่สุ่มมาจากเกษตรกรทั้ง 10 กลุ่ม ในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาพบว่า เป็นเกษตรกรที่ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวได้คุณภาพใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่มของแต่ละวิธีการ ส่วนวิธีการทดสอบความงอกพบว่า วิธีการที่ 2 และ 3 เป็นวิธีการทดสอบความงอกที่ดี ให้ต้นอ่อนปกติ 88.1 และ 87.5 เปอร์เซนต์ แต่ในทางปฏิบัติกับตัวอย่างที่มีเมล็ดพักตัวจำนวนมาก วิธีการที่ 2 จะให้ผลดีกว่า เพราะทำให้มีปริมาณเมล็ดแข็งเหลืออยู่เพียง 0.4 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการลวกเฉพาะเมล็ดแข็งด้วยน้ำร้อนได้ให้ผลดีกว่าการลวกเมล็ดทั้งหมดตามวิธีการที่ 3 การแก้การพักตัวด้วยน้ำร้อนนี้ จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพ วิธีการที่ 1,2 และ 3 พบตอนอ่อนผิดปกติ 8.1,7.0 และ 5.9 เปอร์เซนต์ตามลำดับ การแช่น้ำร้อนอุณหภุมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ไม่มีผลเสียต่อการงอกของต้นอ่อนถั่วเขียว เพราะไม่ได้ทำให้ต้นอ่อนผิดปกติเพิ่มขึ้น และจากการสังเกต ขณะตรวจนับความงอกเมล็ดที่ลวกน้ำร้อน กระดาษเพาะจะสะอาดปราศจากเชื้อรา ซึ่งสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้กับเมล็ดพันธุ์ที่มีโรคติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้ จากวิธีการที่ 2 ได้แยกเฉพาะเมล็ดแข็งมาลวกน้ำร้อนนั้น ถ้าประเมินผลต้นอ่อนจากเฉพาะเมล็ดแข็ง ได้ต้นอ่อนปกติ 84 เปอร์เซนต์เท่านั้น เมล็ดแข็งทุกเมล็ดไม่สามารถงอกเป็นต้นอ่อนปกติได้ทุกเมล็ดเสมอไป ดังนั้นก่อนการทดสอบความงอก ควรเตรียมเมล็ดด้วยการแช่เมล็ดด้วยน้ำเปล่าก่อน เพื่อดูปริมาณเมล็ดแข็งที่ปะปนมาในตัวอย่างถ้าไม่พบหรือพบน้อยมากให้ใช้วิธีการที่ 1 ถ้าพบปริมาณมากให้ใช้วิธีการที่ 2 และหากเมล็ดพันธุ์นั้นมีเชื้อราติดมากับเมล็ดพันธุ์ควรใช้วิธีการที่ 3 การศึกษานี้เป็นการช่วยตัดสินใจ ก่อนการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี และช่วยการจัดการเมล็ดพันธุ์ล็อตนั้นๆได้ทันเวลาด้วย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีเมล็ดพักตัว
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืช สำหรับถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวโพดฝักอ่อน ในพื้นที่หลังนาโดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลังในเขตภาคเหนือ โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืช สำหรับ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด และข้าวโพดฝักอ่อน ในพื้นที่หลังนาโดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลังในเขตภาคเหนือ การประดิษฐ์กระดานนับ 100 เมล็ดสำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและสำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ผลของการได้รับน้ำของฝักถั่วเขียวระยะเก็บเกี่ยวที่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว การใช้ปุ๋ยทางใบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว การผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ โครงการการผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์กำแพงแสน 1 ในฤดูแล้ง ความสัมพันธ์ระหว่างการงอกของเมล็ดในแปลงปลูกกับผลการทดสอบ* คุณภาพเมล็ดในห้องปฎิบัติการของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่และเฮมิล ปริมาณเมล็ดแข็ง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวในฤดูแล้งและฤดูปลายฝน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก