สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
บังอร ศรีพานิชกุลชัย - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
ชื่อเรื่อง (EN): Study of anti-inflammatory, anti-oxidative, immunomodulatory, neuroprotective activities and standard development of protein extract and protein hydrolysates from indigenous pigmented-rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี” แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คณะผู้วิจัยมีความสนใจโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพันธุ์สุโขทัยดำอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบดีว่าโปรตีนจากข้าวนั้นอาจมีผลเป็นพิษต่อลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย จึงจะนำข้าวสายพันธุ์สุโขทัยดำมาสกัดโปรตีน และย่อยให้ได้เปปไทด์สายสั้น แล้วนำมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพอันได้แก่ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน และฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท จากนั้นจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดโปรตีนและเปปไทด์ที่เตรียมได้โดยงานวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การสกัดโปรตีนและเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเซทโดยใช้เอนไซม์ย่อย โปรตีนที่สกัดด้วยด่างจากข้าวสุโขทัยดำ เมื่อนำมาแยกย่อยด้วยเอนไซม์ 5 ชนิด คือ โปรติเอสจากActinomycetesoryzae, Bacillus licheniformis,ปาเปนจากยางมะละกอ เปปซินจากเยื่อบุกระเพาะอาหารของหมู และทริปซินจากตับอ่อนของหมู ได้เป็นโปรตีนไฮโดรไลเซทผสม 5 ชนิด เมื่อนำมาแยกส่วนตามขนาดโมเลกุลได้เป็นโปรตีนไฮโดรไลเซท 15 ชนิด 2) การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซทพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ำกว่าโปรตีนที่สกัดด้วยด่างจากข้าวสุโขทัยดำและโปรตีนไฮโดรไลเซททุกชนิดไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ม้ามของหนู สำหรับภาวะที่มีไมโตเจนพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทส่วนใหญ่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ในภาวะที่มีphytohemagglutinin(PHA)และpoke weed mitogen (PWM)และโปรตีนไฮโดรไลเซทส่วนใหญ่สามารถยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยงแมโครฟาจชนิดRAW 264.7โปรตีนไฮโดรไลเซทผสมสามารถยับยั้งการบวมของอุ้งเท้าหนูได้ดี การทดสอบผลของโปรตีนไฮโดรไลเซทต่อความจำและการเรียนรู้ ในหนูโดยใช้โมเดลเบตาอะมิลอยด์ ชักนำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมของสมองคล้ายกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ พบว่า มีฤทธิ์เพิ่มความจำและความสามารถในการจดจำตำแหน่งได้ดี อีกทั้งยังมีผลเพิ่มความจำในภาวะที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำด้วยสารเบตาอะมิลอยด์ นอกจากนี้ยังเพิ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซม์ดิสมิวเตส และคาทาเลส ของฮิปโปแคมปัส และสามารถปกป้องการทำลายเซลล์ประสาทจากบริเวณเดนเตตไจรัสCA1และCA3ในฮิปโปแคมปัสของหนู และ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2 ชนิด โดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเซท 5 ชนิดผสมกันในรูปแบบกัมมี่เยลลี่ พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทางกายภาพดีคงตัวและผู้บริโภคมีความพึงพอใจ สำหรับผลิตภัณฑ์ในรูปแคปซูลมีความสามารถในการแตกตัวได้ดี ในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโครงการนี้ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง “โปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวที่มีสีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว” เมื่อวันที่ 19พฤษภาคม 2558 และเรื่อง “สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่โปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้คือ ได้องค์ความรู้ในการเตรียมสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซท และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆ จากสารที่เตรียมได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวในด้านการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาท ให้มีมาตรฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ส่งเสริมการทำงานของสมองจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของประเทศด้วย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-08-24
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-08-23
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
23 สิงหาคม 2557
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่าย Nostoc commune และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก