สืบค้นงานวิจัย
การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน
กรรณิการ์ สมบุญ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน
ชื่อเรื่อง (EN): Utilization of Jatropha (Jatropha aurcas linn ) in local community
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรรณิการ์ สมบุญ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kannika Sombun
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P046%20Agr_17.pdf&id=1914&keeptrack=8
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การใช้ประโยชน์จากน้ำมันสบู่ดำในการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์สบู่ดำ การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทนจากสบู่ดำ การหาปริมาณการใช้น้ำของสบู่ดำ (ปีที่3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขาซับแกงไก่สู่ชุมชน การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ การจำแนกพันธุ์สบู่ดำโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรและอาหารของพรรณไม้ในป่าชุมชน ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก