สืบค้นงานวิจัย
Stixfresh คงความสดใหม่กว่าที่คิด ประหยัดกว่าที่เคย
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม - สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง: Stixfresh คงความสดใหม่กว่าที่คิด ประหยัดกว่าที่เคย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ: Stixfresh คงความสดใหม่กว่าที่คิด ประหยัดกว่าที่เคย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.nfi.or.th/datas/files/INN-Nov-Stixfresh.pdf
เผยแพร่โดย: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: Stixfresh คงความสดใหม่กว่าที่คิด ประหยัดกว่าที่เคย
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
Stixfresh คงความสดใหม่กว่าที่คิด ประหยัดกว่าที่เคย
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลายี่สกเทศ ศึกษาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดแก่ปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิค Partial Root-zone Drying ผลการวิจัยรูปแบบอาคารที่เหมาะสมและประหยัดเพื่อสร้างกีดขวางการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2559 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพความสดของกั้งตั๊กแตนภายหลังการจับ ความสดและวิธีการละลายที่มีผลต่อปริมาณน้ำที่สูญเสียในผลิตภัณฑ์หมึกกระดองและหมึกกล้วยแช่เยือกแข็งแบบก้อน เปรียบเทียบการเลี้ยงไหมในโรงเลี้ยงแบบประหยัดแบบเดิม (M 2) กับแบบปรับปรุงใหม่ (M 3) เปรียบเทียบพันธุ์หม่อนผลสดสายพันธุ์ใหม่ การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ใน 3 พื้นที่และการยอมรับของผู้บริโภค การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ใน 3 พื้นที่และการยอมรับของผู้บริโภค ศึกษาการจัดการน้ำแบบประหยัดในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก