สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความงอกของเมล็ดหญ้ารูซี่
ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความงอกของเมล็ดหญ้ารูซี่
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Temperature on the Germination of Brachiaria ruziziensis Seed
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2527
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2527/R2708.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความงอกของเมล็ดหญ้ารูซี่
กองอาหารสัตว์
2527
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
หญ้ารูซี่ ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ อิทธิพลของความร้อนในการทำลายระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่* ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของการเร่งความงอกของเมล็ดถั่วแกรมสไตโลด้วยน้ำร้อนที่อูณหภูมิและระยะเวลาต่างๆกัน การชักนำให้เกิด sexual tetraploid ในหญ้ารูซี่เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ทนแล้ง ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน การศึกษาอายุความงอกของเมล็ดรูซี่และซอกั้มที่เก็บรักษาในภาชนะต่างๆกัน อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยยูเรียต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่ อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อความคงทนของน้ำมันพืช

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก