สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนางเพื่อแก้ปัญหาการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร กรณีศึกษา กล้วยกวนสำหรับทำไส้ขนมปังกรอบ
วันดี แก้วสุวรรณ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนางเพื่อแก้ปัญหาการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร กรณีศึกษา กล้วยกวนสำหรับทำไส้ขนมปังกรอบ
ชื่อเรื่อง (EN): Value -added Product from Kluay Leb Mue Nang For Marketing Solution of Conglomeraty Poe Tha Hine Chang in Chumphon : Case study on Banana yam for Cracker
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วันดี แก้วสุวรรณ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางด้วยการนำมากวนทำไส้ขนมปังกรอบ โดยใช้กล้วยสุกระยะ 8 พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส จากการวิจัยในห้องปฏิบัติคือ กล้วยเล็บมือนางกวน ประกอบด้วย กล้วยเล็บมือนาง 2 กิโลกรัม กะทิ 500 กรัม น้ำตาล 200 กรัม เป็นที่ยอมรับมากที่สุดด้วยคะแนนการยอมรับเฉลี่ย 7.20 ผลการทดสอบจากผู้บริโภคจำนวน 100 คน พบว่าขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนดังกล่าวมีเสนอแนะลดความมัน และความหวาน จึงนำมาปรับปรุงประกอบด้วยใช้กล้วยเล็บมือนาง 2 กิโลกรัม กะทิ 250 กรัม น้ำ 250 กรัม น้ำตาล 100 กรัม พบว่ามีคะแนนการยอมรับเฉลี่ยเพิ่มจาก 4.29 เป็น 4.46 และเมื่อนำมาบรรจุในซองพลาสติก OPP เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องสามารถเก็บได้นานมากว่า 30 วัน ส่วนซองอลูมิเนียมฟอยล์เก็บรักษาได้นานกว่า 45 วัน และคุณค่าทางโภชนาการของขนมปังกรอบไส้กล้วยกวน 100 กรัม ประกอบด้วย พลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เท่ากับ 357.64 กิโลแคลอรี 61.38 กรัม 6.19 กรัม และ 12.89 กรัม
บทคัดย่อ (EN): he preserved banana (Kluay Led Mue Nang) is mostly made for yam used in cracker filling in order to adding value of the ripe range 8 banana. Therefore, this study aims to examine the optimal conditions to produce the most acceptable product for consumers. The treatments were used in this study, hundred consumers who were the villagers in Por-Tha-HIn Chang community were asked to evaluate and score all treatments that were filled in the cracker, in sensory evaluation process. It found that the treatment of banana; 2 kg, 500 g coconut milk and 200 g sugar, were the most accepted. The revealed scores were 7.20. Nevertheless, there was suggestion to reduce the amount of coconut milk, and sugar. As a result was recalled again to reduce the sweetness and moisture. banana (2 kg) instead; 250 g coconut milk, 250 g water and 100 g sugar. The evaluation scores after substituting banana in treatment 3 were increased from 4.29 to 4.46 for ripe bananas, when the cracker filled with banana yam kept in OPP packet, and stored in room temperature, the shelf life was at least 30 days, whereas keeping in foil packet was last longer than 45 days while their texture still maintained. Additionally, nutritional information of cracker filled with banana yam per 100 g contained total energy as 357.64 kcal, 12.89 g fat, 61.38 g carbohydrate and 6.19 g protein.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนางเพื่อแก้ปัญหาการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร กรณีศึกษา กล้วยกวนสำหรับทำไส้ขนมปังกรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
30 กันยายน 2557
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หมี่โคราช การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องตัดกล้วยกวน นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย: เครื่องตัดกล้วยกวน การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเศษกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก : การผลิตน้ำส้มสายชูจากเศษกล้วย การออกแบบโรงงานต้นแบบ และการตลาดของผลิตภัณฑ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก