สืบค้นงานวิจัย
การเสริมสไปรูไลน่าในอาหารแผ่นและอาหารเม็ดสำหรับอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ
คมคาย ลาวัณยวุฒิ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเสริมสไปรูไลน่าในอาหารแผ่นและอาหารเม็ดสำหรับอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ
ชื่อเรื่อง (EN): Supplementation of Spirulina,in flake and micro pellet for sex reversed Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) fry nursing
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: คมคาย ลาวัณยวุฒิ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Komkhai Lawanyawut
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nuchnaree Tongsri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการเสริมสไปรูไลน่าในอาหารแผ่นและอาหารเม็ดสำหรับอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ นำปลาทดลองที่มีอายุ 3 สัปดาห์ มาเลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุมจนปลามีน้ำหนักประมาณ 0.3 กรัม นำปลาลงเลี้ยงที่ตู้กระจกขนาด 45x45x90 ซม. ตู้ละ 40 ตัว ให้อากาศและ ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนผ่านบ่อบำบัด ทดลองเลี้ยงด้วยอาหารมีโปรตีน 35% ดัดแปลงสูตรจาก พิสมัย (2552) แทนที่ปลาป่นด้วยสไปรูไลน่าผงที่ระดับ 5% 10% 15% 20% 25% จากการทดลองเลี้ยงลูกปลานิลแปลงเพศ ด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดแผ่นใน 2 สัปดาห์แรก และให้อาหารเม็ดจมช่วงสัปดาห์ที่ 3-8 พบว่าสามารถใช้สาหร่ายสไปรูไลน่าแทนที่ปลาป่นในสูตรอาหารได้ 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากลูกปลานิลมีค่าการเจริญเติบโต แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้พบว่าลูกปลานิลแปลงเพศซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีปลาป่น มีค่าการเจริญเติบโตต่ำกว่าทุกชุดการทดลองที่มีปลาป่นในสูตรอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นสูตรอาหารที่ลดการใช้ปลาป่น จำเป็นต้องเสริมสารอาหารที่สำคัญคือกรดอะมิโนจำเป็น กรดไขมันและแร่ธาตุให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับความต้องการในสัตว์น้ำแต่ละชนิดและช่วงอายุ
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 192,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-06-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเสริมสไปรูไลน่าในอาหารแผ่นและอาหารเม็ดสำหรับอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ
กรมประมง
30 มิถุนายน 2557
กรมประมง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ การเสริมอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงปลานิล ผลของระดับโปรตีนและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศขนาดกลาง ผลการให้อากาศและความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดในการอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ ผลของการใช้คลอเรลล่าและสไปรูไลน่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับแอนติบอดีของปลาดุกลูกผสม การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา อาหารบำรุงสมอง การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอด และผลผลิต ระหว่าง ปลานิลเพศผู้ปลานิลแปลงเพศ และปลานิลทริพลอยด์ อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก