สืบค้นงานวิจัย
การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า
สุดาพร ตงศิริ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า
ชื่อเรื่อง (EN): The Integrated Production System for Trading Purpose of Pla Poa (Pangasiius prcourti) and Pla Buk (Pangasianodon gigas).
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุดาพร ตงศิริ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาเผาะที่เลี้ยงร่วมกับปลาบึกด้วยอาหารสูตรที่ระดับโปรตีนที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ 25%, 30%และ 35% เลี้ยงในกระชัง ขนาด 4 X 2 X 1.5 เมตร โดยมีอัตราการปล่อย 1 ตัวต่อตร.ม ทั้งปลาเผาะและปลาบึก ระยะเวลาทดลอง 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปลาเผาะมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) ของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ แต่พบว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาเผาะคือ อาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะมีค่าสูงที่สุด ส่วนปลาบึกไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ จากการทดลองนี้สรุปว่า การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกันกับปลาบึกนั้นสามารถใช้สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เลี้ยงปลาทั้งสองชนิดได้ การทดลองที่ 2 การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึก ในอัตราส่วน 1, 2 และ 3 ตัวต่อตารางเมตร เลี้ยงในระยะเวลา 120 วัน ผลการทดลอง พบว่า น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ อัตราการเติบโตเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับปลาบึก และ พบว่า การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกที่ความหนาแน่น 1 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด
บทคัดย่อ (EN): The study on the integrated cultivation system of Basa fish (Pangasius bocourti) and Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) was done by using the different protein feed formulas. The 3 protein diets; 25, 30 and 35% were composed in feed diets. The 4 X 2 X 1.5 meter of net cages were used. Density of Basa fish and Mekong giant catfish were 1 fish /m2. This experiment was conducted for 120 days. The results showed that Basa fish were found that there were significant differences (p<0.05) in mean weight gain and specific growth rate. The feed containing 30% protein had the highest mean weight gain and specific growth rate. There were no significant differences (p>0.05) in mean weight gain and specific growth rate of Mekong giant catfish. The conclusion of this experiment could be integrated cultivation Basa fish and Mekong giant catfish by using the feed contains 30% protein. The 2nd experiment, to study the density of Basa fish and Mekong giant catfish in ponds. Density of Basa fish and Mekong giant catfish were 1, 2 and 3 fish /m2. This experiment was conducted for 120 days. The results showed that Basa fish and Mekong giant catfish were found that there were significant differences (p<0.05) in mean weight gain, specific growth rate, feed conversion rate and average daily gain. The this experiment could be integrated cultivation Basa fish and Mekong giant catfish by using density 1 fish/m2.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-53-047
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1 - 2 ปี ในบ่อดินเพื่อการค้า ระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาบึก และการลดกลิ่นโคลนในเนื้อปลาบึก แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาตูหนาและปลาบึกในบ่อดิน การพัฒนากระบวนการผลิตปลานิลในกระชังในบ่อเลี้ยงปลาบึกเพื่อเสริมรายได้ ระบบการเลี้ยงกุ้งกรามกรามร่วมกับปลาบึกในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ แนวทางการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดินและในกระชัง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Cladophora (ไก) และ Spirulian เพื่อเป็นอาหารปลาบึก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก