สืบค้นงานวิจัย
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น
ชื่อเรื่อง (EN): Experiment on Artficial Hatching Acid Treatment After Short Time Chilling
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งที่1 พบว่าเก็บไข่ไหม 25๐ซ. เป็นเวลา 25, 30, 35 และ 40 ชั่วดมง แล้วนำไปเก็บที่ 5๐ซ. 20 และ 40 วัน ทำให้เปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมถึง 90.32 เปอร์เซ็นต์ การทดลองครั้งที่ 2 พบว่าเก็บไข่ไหมที่ 25๐ซ. เป็นเวลา 25 ชั่วโมง แล้วนำไปเก็บที่ 5๐ซ. 25-40 วัน จะทำให้เปอร์เซ็นต์การฟักออก...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2520
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2521
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2019/02/2521_32.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น
กรมหม่อนไหม
2521
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การศึกษาวิธีเตรียมน้ำร้อนโดยเครื่องทำความร้อนในการฟักเทียมไข่ไหม ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ผลการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นก่อนฟักเทียมแบบฟักทันที
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก