สืบค้นงานวิจัย
สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า
อาภรณ์ ธรรมเขต - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า
ชื่อเรื่อง (EN): The Growing Environment for Arabica Coffee - A Review
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาภรณ์ ธรรมเขต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arporn Tummakate
คำสำคัญ: กาแฟอาราบิก้า
บทคัดย่อ: กาแฟอาราบิก้ามีถิ่นกำเนิดในประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นป่าที่มีความสูงระหว่าง 1,350-1,800 เมตร อุหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 15-24 ซ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,900 มม. เมื่อกาแฟอาราบิก้าได้ถูกนำไปปลูกตามส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันออกไปนั้น ได้มีการศึกษาและปรับสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของกาแฟอาราบิก้า จากการศึกษาพบว่า สภาพที่เหมาะสมสำหรับปลูกกาแฟอาริบิก้านั้น ดินควรเป็นดินสีแดงที่มีหน้าดินค่อนข้างลึกและร่วนซุย pH ระหว่าง 5.2-6.2 อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 15-25 ซ. ปริมาณน้ำฝนควรจะอยู่ระหว่าง 1,750-2,000 มม. ซึ่งระยะเวลาที่ฝนตกควรนานถึง 9 เดือน ส่วนอีก 3 เดือนควรจะเป็นหน้าแล้ง เพื่อช่วยประตุ้นให้เกิดตาดอก ร่มเงาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเสริมให้กาแฟเมล็ดมีรสชาติดีขึ้น และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกอยู่ในสภาพดินที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ลาดชันมาก ปริมาณน้ำฝนมากเกินไป อุณหภุมิสูงหรือต่ำเกินไป แสงแดดจ้าเกินไป ส่วนการคลุมดินเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปลูกกาแฟอาราบิก้า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เพราะจะช่วยรักษาความชื้นในดินให้อยู่ได้นานขึ้น ช่วยลดอุณหภูมิของดิน เพิ่มธาตุอาหารในดินและมีผลต่อการเพิ่มของผลผลิตเป็นอย่างมาก
บทคัดย่อ (EN): Coffea arabica is indigenous to Ethiopia where it grows under forest trees at an altitude of between 1,350 to 1,800 metres, a temperature rantge of 15-24 C and an annual rainfall of about 1}900 mm. Since being cultivated commercially arabica coffee has been grown in a range of environbmental conditions in a number of countries. Studies of the optmum growing conditions generally confirm that the conditions of its indigenous environment are best. deep, friable and slightly acid (pH 5.2-6.2) soils of lateritic origin are preferred. The optimum temperature range is 15-25 C. An annual rainfall of between 1,750-2,000 mm. with a three month dry season to assist flower bud initiation but otherwise uniformly distributed, is desired. The need for shade is important as it has a marked influence on coffee quality. Surface mulching can be important in dry areas through the combined effects of conserving topsoil moisture, reducing soil temperature and improving soil fertility.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า
กรมวิชาการเกษตร
2533
เอกสารแนบ 1
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า พันธุ์กาแฟอาราบิก้าในประเทศไทย ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดยวิธีการผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าลูกผสมสายพันธุ์ Catmimor CIFC 7963-13-28 กาแฟเพื่อสุขภาพ การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 3 การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 2

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก