สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาการจัดการดินเปรี้ยวจัดที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา
พิชชานันท์ ตัวสง่า - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการจัดการดินเปรี้ยวจัดที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิชชานันท์ ตัวสง่า
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาการจัดการดินเปรี้ยวจัดที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
2550
กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การจัดการดินดานเพื่อรักษาความชื้นในดินในสวนยางพาราปลูกใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ศึกษาการจัดการธาตุอาหารของยางพารา การศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก (N P K) ในดิน กรณีศึกษาความเหมาะสมในการปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี การคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกร่วมกับยางพาราโดยวิธีการวัดอัตราการสังเคราะห์แสงและการเติบโต ผลการปลูกพืชอาหารสัตว์บางชนิดแซมยางพารา การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 34 จ.สุราษฎร์ธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก