สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชุดที่ 2 คัดเลือกครั้งที่ 2
เธียรศักดิ์ อริยะ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชุดที่ 2 คัดเลือกครั้งที่ 2
ชื่อเรื่อง (EN): Mulberry Breeding for Yield and Quality of Leaves Group II, Second Selection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เธียรศักดิ์ อริยะ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: การปรับปรุงพันธุ์, การเพิ่มผลผลิต, การคัดเลือกพันธุ์
บทคัดย่อ: การปรับปรุงพันธุ์หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชุดที่ 2 เริ่มดำเนินการผสมพันธุ์หม่อนในปี 2529 จำนวน 4 คู่ผสม มี บร.51xใหญ่บุรีรัมย์, ซูวอนxน้อย, เอส5xบร.1 และคุณไพxบร.1 หม่อนที่ผสมได้ทั้งหมดจำนวน 663 ต้น ในปี 2531 ได้คัดเลือกพันธุ์หม่อนพันธุ์ที่ดีไว้ 5 สายพันธุ์ คือ...
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2532
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2532
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงพันธุ์หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชุดที่ 2 คัดเลือกครั้งที่ 2
กรมหม่อนไหม
2532
กรมหม่อนไหม
บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์ การระบุเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับกลไกการตอบสนองต่อความเค็มของหม่อน การประเมินและคัดเลือกหม่อนลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใบ หม่อนชุดที่ 2 การคัดเลือกครั้งที่ 1 ศึกษาอัตราการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนต่อผลผลิตและคุณภาพหม่อนทำชา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออก ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช ศึกษาวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์หม่อน การศึกษาการเพิ่มผลผลิตสวนมะพร้าว ในสภาพดินทรายชุดบ้านทอนจากการเลี้ยงสัตว์ ผลของระยะการตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วคาวาลเคด ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก