สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
งามชื่น คงเสรี - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: งามชื่น คงเสรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/155891
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร โครงการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแป้งพืชศักยภาพ การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวสาลี โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการขับเคลื่อนของเครื่องอัดฟางข้าว การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุกระป๋อง โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวบาร์เลย์ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวของชุมชน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก