สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-10-09
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-10-08
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อศึกษาผลของสารกำจัดวัชพืชพาราควอตต่อการอยู่รอดของรากลอยถั่วลิสง 2. เพื่อศึกษาผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอล ต่อการป้องกันภาวะเครียดออกซิเดชันจากพิษของสารกำจัดวัชพืชพาราควอตในรากลอยถั่วลิสง
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบ 1
การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในพลอพอริส การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในไบโอดีเซล การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้ 15 ชนิด ในจังหวัดมหาสารคาม สมบัติบางประการทางกายภาพ คุณสมบัติเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของใบและผลมะกิ๊ง การเก็บกักสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายเตาในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง ผลของกระบวนการทำแห้งต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาน้ำอบแห้ง ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด ผลของสารสกัดหยาบจากไมยราบและหญ้าขนต่อการงอกและการเติบโตของต้อยติ่ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก