สืบค้นงานวิจัย
ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม
อาภรณ์ ธรรมเขต และ ศุภชัย ลีจีรจำเนียร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม
ชื่อเรื่อง (EN): Varietal Reaction of Coffea arabica Catimor to Hemileia uastatrix
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาภรณ์ ธรรมเขต และ ศุภชัย ลีจีรจำเนียร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arporn Tummakate and Supachai Leejeerajumnien
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โรคราสนิมของกาแฟสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Hemileia vastatrix ทำความเสียหายแก่กาแฟตามแหล่งปลูกทั่วโลก เมล็ดพันธุ์ Coffea arabica Catimor ได้รับจาก CIFC โปรตุเกศ ได้นำมาเพาะเป็นกล้าเพื่อใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 สายพันธุ์ คือ A4 และ A5 โดยการปลูกเชื้อราสนิมกับกล้ากาแฟอาราบิก้า Catimor ในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิ 21-24 ซ. และความชื้นสัมพัทธ์ 91-92% โดยมีกาแฟอาราบิก้า T. 980 และในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิ 21-24 ซม. และความชื้นสัมพัทธ์ 91-92% โดยมีกาแฟอาราบิก้า T. 980 และแม่หลอดเป็น susceptible check ผลปรากฎว่า กล้ากาแฟอาราบิก้า Catimor ทั้งสองสายพันธุ์คือ A4 และ A5 จำนวน 736 ต้น และ 155 ต้น ตามลำดับ ไม่เป็นโรคราสนิมเลย ส่วนพันธุ์ T. 980 และแม่หลอดเป็นโรคราสนิมทุกต้น
บทคัดย่อ (EN): A study of the reaction of seedlings of two lines of Coffea arabica var. Catimor to inoculation by Hemileia vastatris was carried out under laboratory conditions between September 1984 and Fberuary 1985. A total of 891 seedlings of the two lines were inoculated by uredospores of the fungus at 21 - 24 C and 91-92% R.H. Seedlings of T. 980 and Mae-Lord were used as susceptible checks. Seedlings of the two lines of the variety Catimor remained free of the disease while the susceptible checks showed 100% infection.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม
กรมวิชาการเกษตร
2528
เอกสารแนบ 1
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า พันธุ์กาแฟอาราบิก้าในประเทศไทย สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า ประวัติความเป็นมาของพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดยวิธีการผสมพันธุ์ การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าลูกผสมสายพันธุ์ Catmimor CIFC 7963-13-28 Physiologic Races ของเชื้อรา Hemileia uastatrix B. & Br การคัดแยกเชื้อ Streptomyces spp. ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งโรคราน้ำค้าง สแคบ และราสนิมในองุ่น กาแฟเพื่อสุขภาพ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก