สืบค้นงานวิจัย
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อควบคุมการลงทำลาย ของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius (F.) ในมันเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอเอทานอลทั้ง 5 สายพันธุ์
อุดมพร แพ่งนคร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อควบคุมการลงทำลาย ของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius (F.) ในมันเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอเอทานอลทั้ง 5 สายพันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): Integrated Pest Management (IPM) for Controlling Infestation of Sweet Potato Weevil Cylas Formicarius (F.) on sweet potato cultivation with the 5 potential varieties for Bioethanol Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุดมพร แพ่งนคร
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อควบคุมการลงทำลาย ของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius (F.) ในมันเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอเอทานอลทั้ง 5 สายพันธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2554
การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ การผลิตเอทานอลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยเชื้อผสมที่คัดเลือก การทดสอบความชอบในการเข้าทำลายของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius F.) บนมันเทศพันธุ์ต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด โครงการวิจัยการทดสอบพันธุ์มันเทศประกอบการรับรองพันธุ์ การผลิตขนมมันเทศ การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี ส่วนหนึ่งของตารางชีวิตของแมลงศัตรูในสวนมะลิ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก