สืบค้นงานวิจัย
ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นหนามแดง
รุ่งนภา ช่างเจรจา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นหนามแดง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รุ่งนภา ช่างเจรจา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นหนามแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2557
ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียต่อการเจริญเติบโตของต้นหนามแดง ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การศึกษาความเข้มข้นของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลของต้นชมจันทร์ การศึกษาการเจริญโตเติบของต้นลำพูป่า อิทธิพลของปุ๋ยแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผล การเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารในผลสะละ การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง การบริโภคแมกนีเซียมและแคลเซียมในน้ำ และผลของสัดส่วนแมกนีเซียมและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และระยะเวลาลอกคราบของกุ้งขาววัยรุ่นที่ความเค็ม 3 ระดับ โครงการย่อยที่ 1 การเจริญเติบโตและคุณภาพของหนามแดงภายใต้การปลูกในถังควบคุม ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นโรทาล่า ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงที่ปลูกในในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำต

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก