สืบค้นงานวิจัย
การศึกษายีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.)
รัฐพร จันทร์เดช - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษายีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.)
ชื่อเรื่อง (EN): The Study of Anthocyanin Biosynthetic Genes in Patuma (Curcuma spp.) Flowers.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รัฐพร จันทร์เดช
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ruttaporn Chundet
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Pheravut Wongsawad
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการศึกษาวิถีสังเคราะห์แอนโทไซยานินในดอกปทุมมา (Curcuma spp.) โดยการแยกยีน Dihydroflavonol 4-reductase (dfr) และ Anthocyanin synthase (ans) จากส่วนกลีบเทียมของปทุม ซึ่งยีนทั้งสองมีบทบาทสำคัญในวิถีดังกล่าว พบว่าสามารถแยกยีนทั้ง 2 ได้ ชิ้นส่วนของยีนที่มีขนาด 500 และ 850 คู่เบสตามลำดับ จากการเปรียบเทียบลำดับกรดอะมิโนของยีนทั้งสองพบว่า ชิ้นส่วนของยีน dfr ของปทุมมาคล้ายกับยีน drf ใน Lilium hydrid 65% ในขณะที่ยีน ans คล้ายกับยีน ans ใน Anthurium andraeanum 96% จากการตรวจสอบหน้าที่ของยีนทั้งสองโดยโคลนเข้าสู่พลาสมิตเวคเตอร์ pBl121 ในทิศทาง antisense แล้วส่งถ่ายเข้าสู่เนื้อเยื่อพิทูเนียและปทุมมาด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation พบว่าสามารถลดการแสดงออกของยีนทั้งสองในพิทูเนียได้
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิทยาศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-51-007
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 393,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/research/2552/rattaporn_chundet_2551/fulltext.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2551
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษายีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาการแสดงออกของยีนในวิถีสังเคราะห์แอนโทไซยานินและองค์ประกอบทางเคมีในดอกปทุมมา(Curcuma alismatifolia Gagnap.) การศึกษาผลของสภาวะเครียดที่มีต่อการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวและยาสูบที่มีการแสดงออกของยีนสร้างแอนโทไซยานิน การศึกษาการทำงานร่วมกันของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินสองชนิดในข้าวเพื่อการสร้างแอนโทไซยานินและการใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันของปทุมมาที่ปลูกภายใต้วันสั้นและวันยาวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของ RNA ศึกษาอิทธิพลของตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการพัฒนาสีแดงของสีการแสดงออกของยีนของยีนการสังเคราะห์แอนโธไซยานินและชนิดของแอนโทไซยานินที่มีต่อเปลือกมะม่วง Mahacahnok // นายรัฐพลเมืองแก้ว - กองทุนนิวตั การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอธิลีนจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.) ในสภาวะการเสื่อมสภาพของดอก การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีแอนโทไซยานินสูงโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ การแพร่กระจายของยาปฏิชีวนะและการหายีนต้านทานยาปฏิชีวนะที่มาจากของเสียฟาร์มสุกรในสิ่งแวดล้อม ลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารพิษ cylindrospermopsin ใน Cylindrospermopsis sp. ที่คัดแยกได้จากประเทศไทย การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก