สืบค้นงานวิจัย
ความผันแปรในหญ้ากินนีสีม่วงกับการปรับปรุงพันธุ์(1)ความผันแปรของลักษณะที่เป็นองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง
เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ความผันแปรในหญ้ากินนีสีม่วงกับการปรับปรุงพันธุ์(1)ความผันแปรของลักษณะที่เป็นองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง
ชื่อเรื่อง (EN): Variation in Panicum maximum TD58 and Breeding Use (1) The Variation and Correlation on Seed Yield Component of Panicum maximum TD58
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kiatisak Klum-em
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ศศิธร ถิ่นนคร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sasithon Thinnakorn
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2540
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2540/R4008.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความผันแปรในหญ้ากินนีสีม่วงกับการปรับปรุงพันธุ์(1)ความผันแปรของลักษณะที่เป็นองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง
กองอาหารสัตว์
2540
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(1)ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในขุดดินโพนพิสัย การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (2) ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีมีสม่วงในชุดดินโพนพิสัย คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (4) ผลของระยะเวลาการตัดผลของระยะเวลาการตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง การศึกษาต้นทุนและผลผลิตของการปลูกหญ้ากินนีสีม่วงภายใต้การจัดการแบบประณีต ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงที่ผลิตโดยเกษตรกร ความถี่ของการตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วง การศึกษาะธาตุอาหารพืช สำหรับพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ 3. สถานะธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อผลผลิตและความเข้มข้นของธาตุอาหารของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินลำปาง ชุดดินหางดง และชุดดินแม่สาย ผลการทดสอบผลผลิตหญ้าและถั่ว สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก