สืบค้นงานวิจัย
คุณภาพข้าวนึ่งที่ทำจากข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก
จารุวรรณ บางแวก - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: คุณภาพข้าวนึ่งที่ทำจากข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก
ชื่อเรื่อง (EN): Parboiled rice quality from floating and deepwater rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จารุวรรณ บางแวก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jaruwan Bangvag
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ข้าวนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของข้าวขึ้นน้ำที่มี คุณภาพเมล็ดต่ำ เปอร์เซ็นต์การสีต่ำ แต่คุณภาพของข้าวนึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่างกัน และกรรมวิธีในกระบวนการนึ่ง จึงทำการทดลองแช่ข้าวในน้ำที่มีอุณหภูมิต่างๆ กันคือ 50, 60 และ 70°C และแช่ข้าวเป็นเวลานาน 6-7 ชั่วโมง จะได้ข้าวนึ่งที่มีคุณภาพการสีดี และเปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว และเปอร์เซ็นต์เมล็ดเต็มมากที่สุด พันธุ์ก็มีผลคุณภาพข้าวนึ่ง พันธุ์ข้าวที่มีปริมาณท้องไข่สูง เช่น กข 19 จะต้องแช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าข้าวที่มีปริมาณท้องไข่ต่ำ
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/329009
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณภาพข้าวนึ่งที่ทำจากข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม ผลของโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีของข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก ศึกษาการตัดใบข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 การศึกษารอยเท้าน้ำของข้าวใน 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี การเปลี่ยนแปลงลักษณะภายในลำต้นข้าวเมื่อให้น้ำในระดับต่างกัน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก