สืบค้นงานวิจัย
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3)
สุนทรี เพ็ชรดี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3)
ชื่อเรื่อง (EN): Roles of Germinated Brown Rice Extract in Cardiovascular Disease
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนทรี เพ็ชรดี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: ข้าวกล้องงอก โรคหลอดเลือดหัวใจ
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:                สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (ปีที่3)” แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะบทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด           จากการศึกษาวิจัย พบว่า ข้าวกล้องหอมมะลิงอก (GBR) สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว  ลดความดันโลหิต ลดระดับน้ำตาลในเลือด กรณีเบาหวาน และ ลดระดับคอเลสเตอรอล เพื่อทดสอบผลของ GBR ในการป้องกันการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ ในสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในกระต่าย และ ในสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบจำลอง โดยให้ผลในการลดความดันโลหิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้ง มีแนวโน้มในการช่วยพัฒนาการควบคุมสมดุลย์ของระบบประสาทอัตโนมัติ และ สามารถลดขนาดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในกระต่ายได้ และจากการศึกษาในสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบจำลอง ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเกิด apoptosis ซึ่งคุณสมบัตินี้ มีประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของข้าวกล้องงอก เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในชีวิตประจำวันได้            ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือได้องค์ความรู้สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสารสกัดข้าวกล้องหอมมะลิงอกเพื่อลดการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว ลดความดันโลหิต ลดระดับน้ำตาลในเลือด กรณีเบาหวาน และ ลดระดับคอเลสเตอรอล ต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-03-20
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-09-19
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP อนุสิทธิบัตร
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธีการสกัดสารสกัดจากข้าวกล้องงอกที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการตายของเซลล์และลดระดับภาวะความไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระ (oxidative stress) ภายในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ H9c2 ในภาวะขาดเลือดจำลอง
เลขที่คำขอ 1803002749
วันที่ยื่นคำขอ 2018-11-23 12:00:00
เลขที่ประกาศ
วันที่จดทะเบียน
เลขที่จดทะเบียน
วันที่ประกาศ
สถานะปัจจุบัน เชิงพาณิชย์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 กันยายน 2561
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก 4 นํ้าข้าวกล้องงอก บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก