สืบค้นงานวิจัย
สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรจนรุตม์ รุ่งเรือง - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่อง (EN): The marine resources status from Small Scale Fisheries in Prachuap Khiri Khan province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โรจนรุตม์ รุ่งเรือง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Rochanarut Rungruang
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ผลจากการศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเดือนมกราคม 2556ถึงเดือนธันวาคม 2557 พบว่ามีการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่สำคัญ 6 ชนิดได้แก่ อวนลอยปลาเกล็ดขาวอวนลอยปลาทู อวนลอยปลาหลังเขียว อวนลอยกุ้งสามชั้น อวนจมปู และลอบปู องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมืออวนลอยปลาเกล็ดขาว คือ ปลาเกล็ดขาวร้อยละ 69.50 ขนาดที่จับได้อยู่ในช่วง 5.75 ถึง 9.75 เซนติเมตร (เฉลี่ย 8.0 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 32.69 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมืออวนลอยปลาทู คือ ปลาทูร้อยละ 53.81 ขนาดที่จับได้ อยู่ในช่วง 13.75-19.25 เซนติเมตร (เฉลี่ 15.75 เซนติเมตร) ขนาดปลาลังที่จับได้ อยู่ในช่วง 15.25-23.25 เซนติเมตร (เฉลี่ย 18.25 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 45.75 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมืออวนอยกุ้งสามชั้น คือกุ้งแชบ๊วย ร้อยละ 90.45 ขนาดที่จับได้อยู่ในช่วง 9.75-24.25 เซนติเมตร (เฉลี่ย 15.87 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.25 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมืออวนจมปู คือ ปูม้า ร้อยละ 95.16 ขนาดที่จับได้ มีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 6.75-17.25 เซนติเมตร (เฉลี่ย 12.21 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.93 กิโลกรัม/อวน100เมตร องค์ประกอบสัตว์น้ำหลักจากเครื่องมือลอบปู คือ ปูม้า ร้อยละ 71.58 ขนาดที่จับได้ มีความกว้างกระดอง อยู่ในช่วง 7.25-17.25 เซนติเมตร (เฉลี่ย 11.68 เซนติเมตร) อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.18 กิโลกรัม/ลอบ10ลูก
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมประมง
30 กันยายน 2558
กรมประมง
สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย ระบบนิเวศทรัพยากรประมงและการจัดการทรัพยากรประมงในทุ่งสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงจากเรือประมงพาณิชย์ไทยในเขตน่านน้ำพม่าที่ขึ้นท่าจังหวัดระนอง สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนในถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก