สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เอกรัตน์ เอกศาสตร์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
เอกสารแนบ: http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b03119843
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30 กันยายน 2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดสีเขียว การศึกษาศักยภาพการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาแนวทางการการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและระบบการบริหารจัดการ การตลาดของภาคการเกษตร(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาสินค้าประมง (5 พ.ย. 2558) การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก