สืบค้นงานวิจัย
การใช้เศษเหลือของกากถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลานิลแดง
อนุรักษ์ เขียวขจรเขต - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การใช้เศษเหลือของกากถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลานิลแดง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anurak Khieokhajonkhet
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-03-21
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562-03-20
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: เพื่อทราบระดับที่เหมาะสมของกากถั่วดาวอินคาในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลานิลแดง
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP อนุสิทธิบัตร
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ สูตรอาหารผสมกากถั่วดาวอินคา และกรรมวิธีการผลิต
เลขที่คำขอ 1903000895
วันที่ยื่นคำขอ 2019-04-11 12:00:00
เลขที่ประกาศ
วันที่จดทะเบียน
เลขที่จดทะเบียน
วันที่ประกาศ
สถานะปัจจุบัน เชิงพาณิชย์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เศษเหลือของกากถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลานิลแดง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 มีนาคม 2562
สัดส่วนเศษปลาหมักผงที่เหมาะสมในการทดแทนปลาป่นและกากถั่วเหลืองในอาหารปลานิลแดง ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ การใช้ใบมะละกอป่นในอาหารเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus × O. mossambicus) ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสวายโมง การใช้รากข้าวม้อลท์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสุกร การใช้กากเหลือไบโอแก๊สเป็นแหล่งทดแทนโปรตีนสำหรับอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมัสตาร์ดในอาหารข้นต่อสมรรถภาพของแพะเนื้อที่ได้รับและไม่ได้รับการกรอกสารละลายไอโอดีน การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากการผลิตลำไยเพื่อเป็นอาหารโค ผลของการเสริมเปลือกมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้และการเจริญเติบโต ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักในอาหารโคเนื้อต่อการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก