สืบค้นงานวิจัย
ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2557
พิวัลย์ จิระวงศ์วิโรจน์ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อเรื่อง: ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2557
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิวัลย์ จิระวงศ์วิโรจน์
บทคัดย่อ: ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2557
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: http://e-library.dmsc.moph.go.th/view.asp?id=106
เผยแพร่โดย: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ: การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2557
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2557
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในจังหวัดเชียงรายประจำปี 2557 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ระหว่างปี พ.ศ 2555-2557 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OTOP) ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2556-2557 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 10 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus ในอาหารพร้อมบริโภค ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอท ที่ปนเปื้อนใน หอยแครง และหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจวิเคราะห์โรคมือเท้าปากโดยวิธี Multiplex RT-PCR ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีพ.ศ.2555 – 2557 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิคในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 - 2557
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก