สืบค้นงานวิจัย
ปรียบเทียบวิธีการจำแนกชนิด Vibrio vulnificus และ V. parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์
พรพงษ์ สุทธิรักษ์, สันติสุข ไทยปาล, มณีย์ กรรณรงค์, สกุลทิพย์ พุทธแก้ว, ทศพร ทศพล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ปรียบเทียบวิธีการจำแนกชนิด Vibrio vulnificus และ V. parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์
ชื่อเรื่อง (EN): Comparison of the identification method of Vibrio vulnificus and V. parahaemolyticus in white shrimp (Litopenaeus vannamei) and frozen products by Biochemical and Polymerase chain reaction (PCR)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ต้องการเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์ Vibrio vulnificus และ V. parahaemolyticus ระหว่างวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์ โดยนำเชื้อ V. vulnificus ที่แยกได้จากตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง โดยใช้ตัวอย่างเชื้อที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไม จำนวน 41 ตัวอย่างเชื้อ และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง 3 ตัวอย่างเชื้อ ผลการตรวจด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์ สามารถจำแนกชนิด V. vulnificus ได้ร้อยละ 61.4 และ ร้อยละ 100 ตามลำดับ สำหรับตัวอย่างเชื้อ V. parahaemolyticus ที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไม จำนวน 56 ตัวอย่างเชื้อ และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง 24 ตัวอย่างเชื้อ ผลการศึกษาด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์ สามารถจำแนกชนิด V. parahaemolyticus ได้ร้อยละ 53.8 และ ร้อยละ 100 ด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์ ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The aim of this study was to compare the identification method of Vibrio vulnificus and V. parahaemolyticus between biochemical methods and PCR technique. The 41 and 3 isolates of V. vulnificus from white shrimp (Litopenaeus vannamei) and frozen products of white shrimp were identified. The results showed that 61.4% and 100% of isolated could be identified by biochemical methods and PCR technique, respectively. While 56 and 24 isolated of V. parahaemolyticus from white shrimp and frozen products which were identified by biochemical methods and PCR technique showed 53.8% and 100% of identification, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-12-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปรียบเทียบวิธีการจำแนกชนิด Vibrio vulnificus และ V. parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์
กรมประมง
30 ธันวาคม 2556
กรมประมง
อัตราการหายใจ ผลผลิตขั้นต้น คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) แบบพัฒนา การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อ Vibrio vulnificus และ V. parahaemolyticus ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) แช่เยือกแข็ง การปนเปื้อน Vibrio vulnificus และ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จากกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น ผลของแอมโมเนียต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei ผลของระบบการเลี้ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ Vibrio vulnificus และ Vibrio parahaemolyticus ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei จังหวัดชุมพร ผลของระบบการเลี้ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ Vibrio vulnificus และ Vibrio parahaemolyticus ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จังหวัดพังงา ผลของระบบการเลี้ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ Vibrio vulnificus และ Vibrio parahaemolyticus ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพความสดและปริมาณสารฟอสเฟตของผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด โรคกุ้งคดงอในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei การศึกษาสภาวะและความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ Crystal Violet และ Leucocrystal Violet ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก